Obradoiros

Aprende cómo traballan torneiros de primeiro nivel.

Conferencias

Charlas técnicas e prácticas para profesionais do sector.

Demostracións

Demostracións en vivo por parte dos relatores de cara ó publico.

Compras

Venda de maquinaria, ferramenta e publicacións profesionais.

CONtornos: exposición itinerante de madeira torneada

Todos os anos organizamos esta exposición itinerante na que poderás ver as mellores pezas que participan no Encontro.

Torneiras-os participantes

Fernando Verez

“A beleza feriume para sempre” (poema de Xosé María Díaz Castro)

  Naceu en As Pontes xa marcado pola inquedanza e curiosidade por todo o que o rodeaba, especialmente pola natureza. Dúas cuestións vitais reinaron na súa vida: o amor incondicional pola súa familia e a complicidade coas labras.
  Foi prudente, respectuoso, honesto e solidario; home bo e xeneroso que, como a poesía e a música, se instalou no corazón den quen tiña preto. Achegábase a xente grazas a súa capacidade para contar cun discurso vital inconfundíbel, harmónico e sinxelo; alma e materia tecidas con naturalidade e delicadeza sen mais pretensión que a de seguir sendo El mesmo.
  Experimentou con moitas disciplinas artesáns aínda ficou engaiolado pola estética inmediata do torno; era pura intuición artística: coñecía profundamente as técnicas, tiña cousas que dicir e, o mais importante, capacidade para facelo.
  As súas pezas posúen un deseño que as fan intrinsecamente fermosas dende o mesmo momento da concepción, son froito de eses diálogos internos que todos practicamos e que, polo xeral, resultan tan difíciles de plasmar en actos.
  Fernado, que foi promotor, coordinador, relator nalgunhas edicións e por sempre alma dos Encontros, finou na primavera do 2014 como viviu: en paz, con discreción e coherencia.

Fernando Verez Tojeiro

Amigo e "O Torneiro de As Pontes"

Manuel Castro

  Nacido en As Pontes no ano 1948, di de si mesmo que de pequeno durmía entre as labras namentres o pai torneaba; procede dunha familia de longa traxectoria no oficio onde os segredos da profesión transmitíanse coma herdanza tan valiosa como a mesma terra.
  Lolo de Severiano é “O Mestre” no traballo coa llerga, ferramenta propia desta zona que el mesmo forxa, templa e afía.
  Como outros grandes artistas posúe esa intuición que o fai único onde xungue coñecemento, experiencia e capacidade creativa mais, por riba disto, pódese destacar a súa humildade, xenerosidade e habilidade para facer posible o improbábel: tornear de oído e case que cos ollos fechados.

Manuel Castro Romero

Relator

Rafa Saígi 126

http://www.rafasaigi.es

Comezou a tornear no ano 1997 de xeito autodidacta, logo duns anos de probas, con moito ensaio e erro, acadou o diploma de artesán Torneiro (2004).
No ano 2009, xunto coa Asociación Proyecto Cultural Pinolere, promoveu o primeiro Encontro de Torneiros da Madeira en Tenerife coa participación de torneiros da península e El mesmo.
Ate o de hoxe achégase a cantas feiras de artesanía pode, en moitas das que fai demostracións de torneado e exposicións das súas pezas torneadas.

Rafael Saigí

Relator

Espazo colaborativo

Dispoñemos de un espazo onde os participantes que desexen intercambiar madeira e obxectos relacionados co torneado poden contactar entre si.