Contacto.

Nome

Apelidos

Correo electrónico

Teléfono

Mensaxe

Empregando este formulario consinte a utilización dos seus datos por parte deste sitio web. Responsábel: Aldeas Artesáns de Galicia, Turismo Rural e Artesanía; S.L. - NIF: B27221209 Enderezo postal: Lugar de A Fraga, Cazas s/n 27824 Xermade (Lugo) Teléfono: 982188322 Correo electrónico: info@casadafraga.com “En nome da empresa tratámola información que nos facilita co fin de prestarlles o servizo solicitado. Os datos proporcionados conservaranse o tempo preciso para cumprir cas obrigas legais. Os datos non se cederán a terceiros agás nos casos en que exista una obriga legal. Vostede ten dereito a obteren confirmación sobre si en Aldeas Artesáns de Galicia, Turismo Rural e Artesanía; S.L. tratámolos seus datos persoais, acceder a eles, rectificalos inexactos ou solicitar a súa supresión cando os datos xa non sexan precisos. Asemade solicitámola súa autorización para ofrecerlle servizos relacionados cos solicitados.”

Lugar de celebración

Polideportivo Municipal
Avenida de As Pontes 42
27833 Xermade (Lugo)

Teléfono: +34 667532151
encontro@encontrodetorneiros.org