Calendario, horarios e contidos 2016.

VENRES, 23 de setembro 2016 (de 14:00-16:00 péchanse as actividades).

10:30 Inauguración oficial.

10:45-14:00 Demostracións para os inscritos:
  Rafael Saigí.
  Jasón Smith.
  Nikos Siragas.
      POLIDEPORTIVO MUNICIPAL

16:00-19:30 Demostracións para os inscritos:
  Rafael Saigí.
  Jasón Smith.
  Nikos Siragas.

      POLIDEPORTIVO MUNICIPAL

10:30-19:30 Exposición e venda de maquinaria, ferramentas e publicacións.
      POLIDEPORTIVO MUNICIPAL

10:30-19:30 Exposición de pezas torneadas aportadas polos participantes.
      POLIDEPORTIVO MUNICIPAL

10:30-19:30 CONtornos. Exposición Itinerante de madeira torneada.
      BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL

SÁBADO, 24 de setembro de 2016 (de 14:00-16:00 péchanse as actividades).

10:30-14:00 Demostracións para os inscritos:
  Rafael Saigí.
  Jasón Smith.
  Nikos Siragas.

    POLIDEPORTIVO MUNICIPAL

16:00-19:30 Demostracións para o público por parte dos relatores e de Manuel Castro Romero (torneando con llerga).
    POLIDEPORTIVO MUNICIPAL

10:30-19:30 Exposición e venda de maquinaria, ferramentas e publicacións.
    POLIDEPORTIVO MUNICIPAL

10:30-19:30 Exposición de pezas torneadas aportadas polos participantes.
    POLIDEPORTIVO MUNICIPAL

10:30-19:30 CONtornos. Exposición Itinerante de madeira torneada.
    BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL

16:00-19:30 Espazo de iniciación o torneado supervisado por monitores.
    POLIDEPORTIVO MUNICIPAL

18:00-19:30 Escolma das pezas para a Exposición Itinerate CONtornos.
    POLIDEPORTIVO MUNICIPAL

DOMINGO, 25 de setembro de 2016

10:30-14:00 Demostracións para o público por parte dos relatores e de Manuel Castro Romero (torneando con llerga).
    POLIDEPORTIVO MUNICIPAL

10:30-14:00 Exposición e venda de maquinaria, ferramentas e publicacións.
    POLIDEPORTIVO MUNICIPAL

10:30-14:00 Exposición de pezas torneadas aportadas polos participantes.
    POLIDEPORTIVO MUNICIPAL

10:30-14:00 CONtornos. Exposición Itinerante de madeira torneada.
    BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL

14:00 Clausura oficial.
    POLIDEPORTIVO MUNICIPAL