Calendario, horarios e contidos 2015.

XOVES, 17 de setembro de 2015

16:00 Inauguración oficial.
      POLIDEPORTIVO MUNICIPAL

16:00-19:30 Demostracións para os inscritos:
  Christian Delhon. Bolas de Cantón con caixa.
  José García Otero. Torneando tremedores.
  Idalio Dias da Costa.
      POLIDEPORTIVO MUNICIPAL

16:00-19:30 Exposición e venda de maquinaria, ferramentas e publicacións.
      POLIDEPORTIVO MUNICIPAL

16:00-19:30 Exposición de pezas torneadas aportadas polos participantes.
      POLIDEPORTIVO MUNICIPAL

16:00-19:30 CONtornos. Exposición Itinerante de madeira torneada.
      BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL

 

VENRES, 18 de setembro 2015 (de 14:00-16:00 péchanse as actividades).

10:30-14:00 Demostracións para os inscritos:
  Christian Delhon. Bolas de Cantón con caixa.
  Julio Guntín Curras. Torneando salomónicos.
  Idalio Dias da Costa.
      POLIDEPORTIVO MUNICIPAL

16:00-19:30 Demostracións para os inscritos:
  Christian Delhon. Bolas de Cantón con caixa.
  José García Otero. Torneando tremedores.
  Idalio Dias da Costa.
      POLIDEPORTIVO MUNICIPAL

10:30-19:30 Exposición e venda de maquinaria, ferramentas e publicacións.
      POLIDEPORTIVO MUNICIPAL

10:30-19:30 Exposición de pezas torneadas aportadas polos participantes.
      POLIDEPORTIVO MUNICIPAL

10:30-19:30 CONtornos. Exposición Itinerante de madeira torneada.
      BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL

 

SÁBADO, 19 de setembro de 2015 (de 14:00-16:00 péchanse as actividades).

10:30-14:00 Demostracións para os inscritos:
  Christian Delhon. Bolas de Cantón con caixa.
  Julio Guntín Curras. Torneando salomónicos.
  Idalio Dias da Costa.
    POLIDEPORTIVO MUNICIPAL

16:00-19:30 Demostracións para o público por parte dos relatores e de Manuel Castro Romero (torneando con llerga).
    POLIDEPORTIVO MUNICIPAL

10:30-19:30 Exposición e venda de maquinaria, ferramentas e publicacións.
    POLIDEPORTIVO MUNICIPAL

10:30-19:30 Exposición de pezas torneadas aportadas polos participantes.
    POLIDEPORTIVO MUNICIPAL

10:30-19:30 CONtornos. Exposición Itinerante de madeira torneada.
    BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL

16:00-19:30 Espazo de iniciación o torneado supervisado por monitores.
    POLIDEPORTIVO MUNICIPAL

18:00-19:30 Escolma das pezas para a Exposición Itinerate CONtornos.
    POLIDEPORTIVO MUNICIPAL

 

DOMINGO, 20 de setembro de 2015

10:30-14:00 Demostracións para o público por parte dos relatores e de Manuel Castro Romero (torneando con llerga).
    POLIDEPORTIVO MUNICIPAL

10:30-14:00 Exposición e venda de maquinaria, ferramentas e publicacións.
    POLIDEPORTIVO MUNICIPAL

10:30-14:00 Exposición de pezas torneadas aportadas polos participantes.
    POLIDEPORTIVO MUNICIPAL

10:30-14:00 CONtornos. Exposición Itinerante de madeira torneada.
    BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL

14:00 Clausura oficial.
    POLIDEPORTIVO MUNICIPAL